A.P.K.

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring om de verkeersveiligheid te bevorderen en het milieu te beschermen. De keuringsplicht en de regelgeving staat in de Wegenverkeerswet 1994. De wet- en regelgeving kunt u inzien op de volgende website: www.overheid.nl.

De APK is een momentopname en geeft geen garantie dat uw voertuig de rest van het jaar veilig blijft om mee te rijden en dat u een jaar lang geen onderhoud hoeft te plegen. Regelmatige controle en onderhoud van uw voertuig blijven dus belangrijk.

Keuringsrapport 

Op het keuringsrapport dat u krijgt na afloop van een APK geeft de APK-keurmeester de reparatie-, afkeur- en adviespunten aan. Adviespunten zijn gebreken die nu nog niet tot een afkeuring leiden, maar die u wel binnenkort moet vervangen of repareren. Als het voertuig is afgekeurd staan er afkeurpunten op het rapport.

Is het voertuig goedgekeurd, dan is het keuringsrapport geldig tot de vervaldatum (dus niet tot en met). U mag op de vervaldatum alleen gebruik maken van de openbare weg, om het voertuig APK te laten keuren.

APK keuren in Nederland

Als uw voertuig APK-gekeurd moet worden, dan gaat u naar een door de RDW erkend APK-bedrijf. Hier leest u wat u moet doen.
1.U maakt een afspraak bij een RDW erkend APK-bedrijf. U herkent deze bedrijven aan het erkenningsschild met de tekst: Erkend onderhoudsbedrijf voor periodieke keuringen van lichte voertuigen of – zware voertuigen en een sticker met daarop de tekst: APK lichte voertuigen of APK zware voertuigen.
2.De APK-keurmeester van het APK-bedrijf keurt het voertuig.
3.De kosten van de keuring zijn niet vastgesteld en verschillen per bedrijf.
4.Na de keuring ontvangt u altijd een APK-keuringsrapport (ook bij een afkeuring).

Uitstel van APK-keuringsplicht

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u uw voertuig niet op tijd APK-goedgekeurd kunt krijgen. Misschien bent u in het buitenland en kunt u niet voor de APK-vervaldatum naar Nederland komen. Of misschien is uw voertuig niet goedgekeurd bij een eerdere APK en moeten er reparaties uitgevoerd worden voordat u weer een keuring kunt laten doen. Al rijdt u niet met het voertuig, u moet uw voertuig tijdig APK laten keuren. Dit is een wettelijke verplichting. In het artikel Uitstel van APK-plicht kunt u lezen hoe u boetes kunt voorkomen.

Belangrijk voor taxi’s, bussen en vervoer gevaarlijke stoffen

Als u een taxi laat keuren, dan moet u de originele taxibijlage meenemen naar de keuring. Als u een bus wilt laten keuren, of een voertuig ingericht voor gevaarlijke stoffen (VLG, ADR), dan kunt u alleen terecht bij een RDW-keuringsstation. U moet dan een afspraak maken bij een RDW-keuringsstation.

APK keuren in het buitenland

Buiten Nederland kunt u alleen in België en Spanje een APK laten uitvoeren. Bij goedkeuring wordt het voertuig online afgemeld bij de RDW en ontvangt u een Nederlands APK-rapport. Bij afkeuring wordt het voertuig als afgekeurd in het kentekenregister gemeld. Het voertuig moet dan gerepareerd worden. Daarna moet u het voertuig weer voor APK laten keuren.